TAK ZABÍJÍME RYBY

..
Kapr, lín, karas, cejn, parma, štíka, Okoun zabíjí se tak, že ucho-
píme živou rybu zabalenou v suché utěrce jednou rukou, přidržíme ji
ke špalku a mocným úderem do hlavy mezi oči nějakou těžkou palič-
kou omráčíme. Tak omráčenou, citu pozbyvší rybu položíme na stůl,
přidržíme utěrkou a ostrým špičatým nožem přeřízneme jí krční obratle
přímo za hlavou směrem dolů ke břichu, až páteř od hlavy jest oddě-
lena. Rybu dáme pak na plochou mísu, nadzvedneme hlavou dolů a
chvili podržíme, aby vykrvácela. ,
Úhoře zabíjíme nejlépe -tak, že ho zabalíme do suché, větší utěrky,
aby mu vyčnívala pouze hlava. Pak ho přitlačíme levou rukou na špa-
lik a těžší paličkou nebo kladivem jednou ranou mu rozdrtíme celou
hlavu. Hlava úhoří není v kuchyni upotřebitelná. Úhoř takto zabitý
jest ihned rnrtev. Úhoře můžeme též dáti do velké porculánové nebo
emailované nádoby s dobře příléhající poklicí, nalejeme na něj silné-
ho octa, přiklopíme poklicí a držíme ji pevně na nádobě. Za chvíli
jest úhoř mrtev a zároveň v octě pěkně zmodrá. Úhoř dá se velmi
dobře stáhnouti. Kolem hlavičky úhoře nařízneme, otočíme prováz-
kem, na kterém si uděláme očko, pevně ho zavěsime a utěrkou pak
kůži pěkně dolů stáhneme.
Ryby Ostatní zabíjíme týmž způsobem jako kapra.
Ze zabítých ryb odstraníme šupiny tím, že je drhneme. Vezmeme
nůž, zabitou rybu uchopíme za hlavu, takže vtískneme prsty do oč-
ních důlků a pak stíráním nožem šupiny sedřeme. Seškrabávají-li se
šupiny přestoˇšpatně, což bývá zvláště u okouna, smočime rybu na
okamžik do vařící vody a šupiny se pak snadno dají seškrabati.
Ryby kucháme tak, že je zabité, šupin zbavené u řítí lehce naříz-
neme, pak ostrým špičatým nožem dlouhým řezem od řítí až k žábrám
vespodu vedeným otevřeme a vnitřností opatrně vyjmeme, abychom
při tom nepoškodili žluči; kdyby se nicméně žluč protrhla, pak ne-
zbývá, nežli rybu pečlivě a důkladně vymýti octem, aby se hořkost
po žluči odstranila, ač i tak se těžko podaří odstraníti hořkou chut.
Z vnitřností upotřebíme jen mlíčí, jikry a jatýrka.
Roky zabíjíme tak, že připravíme ve velkém hrnci dostatečné
množství vařící vody, do které živé raky, dobře očíštěné pomalu
vhazujeme, ale pozor, aby se voda nepřestala vařiti. Raci zahynou
v minutě a lze je pak případně vykuchati. Zabíjení raků vytrhnutím
řitní zažívací rourky z ocásku za živa je surové, nebot takto zabijený
rak ještě dlouho trpí, nežli zajde.
_ Žáby živě usmrcujeme tak, že je omráčíme úderem do hlavy a pak
ihned ostrým nožem jedním prudkým řezem oddělíme zadeček se ste-
hénky od přední částí. Uřezávati žábám stehénka za živa jest zřejmě
surové.

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.